Liceul Tehnologic UCECOM ,,Spiru Haret" Arad

Ce este învățământul profesional?

 

Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează pentru calificări stabilite de MEC în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale.

Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare:

  • învăţământ profesional, cu durata de minim 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca parte a învățământului secundar superior;

  • stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea clasei a X-a de liceu;

Misiunea școlii

 

Întreaga activitate din Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Arad, va fi organizată astfel încât să se creeze în cadrul său un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte.

Urmărim ca întregul proces de instrucţie şi educaţie al şcolii trebuie să fie centrat pe următorul set de valori, care să se imprime şi să definească profilul moral şi acţional al absolvenţilor noştri:

  • Profesionalism – a fi cel mai bun în domeniul său de activitate;
  • Integritate – a avea puterea interioară de a spune adevărul,de a acţiona onest prin gând şi faptă;
  • Cooperarea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi;
  • Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând faţă de propria persoană;
  • Responsabilitatea – a aduce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni
  • Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe,impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii,a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare

Viziunea școlii

 

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Arad susţine o educaţie în mişcare, orientată spre valori democratice şi umaniste, care dă şansa fiecărui copil, tânăr şi cadru didactic de a atinge propria excelenţă, într-un mediu confortabil şi stimulativ, devenind un cetăţean capabil să răspundă adecvat unei societăţi în schimbare.

Vom promova un  învăţământ deschis şi flexibil capabil:

  • să asigure accesul la educaţie tuturor elevilor, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal, profesional şi integrarea în comunitate;
  • să dezvolte interesul pentru emanciparea permanentă printr-un învăţământ axat nu numai pe nevoile limitate ale unei profesiuni, ci şi pe disponibilitatea continuă pentru cunoaştere şi acţiune.

Noutăți

27 iulie 2020
Accesează următorul link: https://forms.gle/Y9eboQgF25LgGtbq6

Contact

spiruharetarad@yahoo.com

+40 257280967

Str. Emil Gârleanu, nr. 1

Arad,

România

 

 

 

edukacja 

NOU!!!

ÎNSCRIERI ON-LINE

 

 

 

Află mai multe

Niciodată nu este prea târziu

să începi studiile!

 

Fiecare MESERIE începe cu o educație bună

Copyright © 2020 LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ,,SPIRU HARET" ARAD