edukacja 

 

 

 

Home

Elevi

          Bursa profesională

 

Elevii şcolii noastre benficiază de „bursa profesională“ , aceasta fiind  un program social național care se adresează tuturor elevilor care frecventează învăţământul profesional şi constă într-un sprijin financiar lunar.

Cadru normativ:  HG 1062_2012_Bursa_profesionala.

Copyright © 2020 LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ,,SPIRU HARET" ARAD