Copyright © 2020 LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ,,SPIRU HARET" ARAD

fişa de autoevaluare a cadrului didactic

Evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unitatea noastră se realizează anual pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar, şi are două componente: autoevaluarea; evaluarea potrivit fişei postului şi a fişei de evaluare.

Evaluarea activității și a performanței

Profesori

Home

 

 

 

edukacja