Listele naționale cuprinzând temele pentru proba practică și Fișele de evaluare ale temelor pentru proba practică în vederea certificării calificării profesionale

 

Copyright © 2020 LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ,,SPIRU HARET" ARAD

Examen de certificare

Graficul de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2022 - 2023

Elevi

Home

 

 

 

edukacja